Корисні посилання

Архів

Перелік соціальних послуг, які надаються

Центрами соціальних служб м. Харкова

 

Назва соціальної послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД

Зміст соціальної послуги: відвідування, оцінка потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу, психологічна підтримка, консультування.

Форма надання: денна.

Термін надання: 3-6 місяців (до 12 місяців за потребою).

Соціальні групи: сім'ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; заява громадянина; рішення Робочої групи або Комісії з питань захисту прав дитини  про взяття сім'ї чи особи під соціальний супровід;  договір про здійснення соціального супроводу.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: невиконання клієнтом умов договору, зміна його місця проживання.

 

Назва соціальної послуги: ПОСЛУГА З ВЛАШТУВАННЯ ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ

Зміст соціальної послуги: підбір прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників; консультування сімей; соціальна підтримка сімей;  сприяння навчанню та розвитку дитини; робота, спрямована на повернення дитини до біологічної родини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; врегулювання, призупинення конфліктів у сім'ї; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї (особи), які готуються стати прийомними батьками чи батьками-вихователями, бездоглядні діти, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу, статус сім'ї; заява батьків або піклувальників; рішення виконавчого комітету Харківської міської ради.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: неповний комплект поданих документів.

 

Назва соціальної послуги: ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Зміст соціальної послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога в організації  дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: інваліди, діти-інваліди, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, які відбували покарання (у т.ч. у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання), особи з проблемами вживання психоактивних речовин, внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції та їх сім'ї.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст соціальної послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: інваліди, бездомні особи, особи з проблемами ВІЛ/СНІД, особи, які відбували покарання (у т.ч. у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання), особи з проблемами вживання психоактивних речовин,  особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій (у т.ч., які постраждали від насильства в сім'ї, які постраждали від торгівлі людьми), внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції та їх сім'ї.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; заява громадянина; повідомлення від суб'єктів соціальної роботи (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

Зміст соціальної послуги:  організація навчання та просвіти; довідкові послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: інваліди, бездомні особи, особи з проблемами ВІЛ/СНІД, особи, які відбували покарання (у т.ч. у місцях позбавлення волі, без позбавлення волі, які відбули покарання), особи з проблемами вживання психоактивних речовин, особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій (у т.ч., які постраждали від насильства в сім'ї, які постраждали від торгівлі людьми).

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ

Зміст соціальної послуги: психологічна допомога ( підтримка, діагностика, консультування, корекція); надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; корекція сімейних стосунків; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: бездомні особи, безпритульні діти, особи, які постраждали від стихійного лиха, особи, які протягом доби пережили травматичну подію, були свідками насильництва в сім'ї чи зазнали його, учасники антитерористичної операції та їх сім'ї.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; повідомлення від суб'єктів соціальної роботи (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: НАДАННЯ ПРИТУЛКУ

Зміст соціальної послуги:  надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої обставини; психологічне консультування; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями, службами.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: бездомні особи, бездоглядні діти, особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій, внутрішньо переміщені особи.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; повідомлення від суб'єктів соціальної роботи (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

 

Назва соціальної послуги: ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

Зміст соціальної послуги:  ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: бездомні особи, особи, які відбули покарання (у місцях позбавлення волі на певний строк, без позбавлення волі, особи, які відбули покарання), інваліди.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; заява громадянина.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: ПОСЕРЕДНИЦТВО (МЕДІАЦІЯ)

Зміст соціальної послуги: допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: бездомні особи, особи, які відбули покарання (у місцях позбавлення волі на певний строк, без позбавлення волі, особи, які відбули покарання), інваліди,діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), опікунські сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; заява громадянина.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги: навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування їжі, користування грошима, орієнтування тощо);  психологічна підтримка; організація дозвілля, арт-терапія; надання інформації з питань соціального захисту населення; надання безоплатної правової допомоги; розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; робота, спрямована на повернення дитини до біологічної родини.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: особи з проблемами вживання психоактивних речовин, особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій (у т.ч., які постраждали від насильства в сім'ї, які постраждали від торгівлі людьми), учасники антитерористичної операції та їх сім'ї.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; заява громадянина; повідомлення від суб'єктів соціальної роботи (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНОЇ  ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ

Зміст соціальної послуги: розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога у визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в працевлаштуванні, тощо; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: бездомні особи, бездоглядні діти, особи з проблемами вживання психоактивних речовин, особи, які постраждали від насильницьких та протиправних дій (у т.ч., які постраждали від насильства в сім'ї, які постраждали від торгівлі людьми), внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції та їх сім'ї.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; повідомлення від суб'єктів соціальної роботи (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.

 

Назва соціальної послуги: ПІДТРИМАНЕ ПРОЖИВАННЯ

Зміст соціальної послуги: навчання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами; надання інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги.

Форма надання: денна.

Термін надання: за потребою.

Соціальні групи: сім’ї та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі: бездомні особи, особи з проблемами вживання психоактивних речовин, особи з числа  дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Умови надання соціальної послуги: центр надає послуги на безоплатній основі.

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги: документ, який підтверджує особу; повідомлення від суб'єктів соціальної роботи (за наявності).

Правові підстави для надання соціальної послуги:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»від 21.06.2001 № 2558-III (Редакція від 08.10.2016);

3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV (Редакція від 21.02.2016);

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»від 21.11.2013 року № 896;

5. "Положення про Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» та районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова", затверджені рішенням 4 сесії ХМР 7 скликання від 24.02.2016 № 159/16;

6. Інші нормативно-правові акти.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги: немає.