Основ’янський (Червонозаводський) р-н

Профілактика ВІЛ/СНІДу як напрям соціальної роботи з дітьми та молоддю

Епідемія ВІЛ/СНІДу  впродовж останніх років стала глобальною проблемою для всього людства. Як свідчить світовий досвід, за своєю руйнівною дією на соціальні, демографічні та економічні основи епідемія ВІЛ/СНІДу є дуже небезпечною для розвитку людства. Проблема поширення ВІЛ/СНІДу серед населення в України за останні роки набула загрозливого характеру.

Сьогодні розрізняють три основні шляхи передачі ВІЛ інфекції:

 - під час статевого контакту;

- при порушенні цілісності шкіри та проникненні інфікованої крові безпосередньо до кровоносної системи неінфікованої людини, наприклад, при використанні нею шприца та голки, якими вже користувався вірусоносій, із залишками його крові (цей шлях зараження найбільш поширений серед ін’єкційних споживачів наркотиків);

 - внутрішньоутробна передача ВІЛ плоду з током крові інфікованої матері, або вже після народження через материнське молоко.

З дітьми важко говорити про загальнолюдські цінності - любов, відповідальність, добро та зло, як про абстрактні поняття. У профілактичній роботі з підлітками фахівці Центру соціальних служб Основ`янського району м. Харкова розуміють необхідність втілювати ці цінності у спілкуванні з дітьми, у взаємини з ними. Адже загальновідомо, що безпека та любов, задоволення від заохочення, усвідомлення свободи та вмотивованих заборон, приємної атмосфери спілкування складають основу морального розвитку підлітків та формують систему їх цінностей.

Організовуючи соціально-профілактичну роботу з дітьми та підлітками, спеціалісти Центру так чи інакше апелюють до їх ціннісних орієнтацій. Для виховання у дітей ставлення до здоров’я як до базової цінності, важливе їх внутрішнє переконання у необхідності такої цінності. Відомо, що людина пізнає навколишній світ та речі у ньому лише тією мірою, якою вона їх олюднює, включає у систему власних цінностей, робить їх опорними пунктами свого духовного, інтелектуального, чуттєвого та фізичного розвитку.

Проводячи профілактичну роботу, різні види бесід, консультацій, круглих столів з батьками та дітьми, соціальні фахівці вдаються до методів як первинної, так і вторинної профілактики.

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу в більшій мірі носить інформаційний характер, оскільки спрямована на формування в особистості неприйняття та категоричну відмову від певних стандартів поведінки та негативних звичок. Її змістом є: надання підліткам та молоді інформації про безпечну статеву поведінку, наслідки асоціальних дій, вживання різних видів алко- нарко- та токсичних речовин; роз’яснення правових норм стосовно різних аспектів асоціальної поведінки; популяризація переваг здорового способу життя.

Вторинна профілактика має на меті обмеження поширення окремих негативних явищ, зменшення ризику серед підлітків, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом чи не зовсім розбірливі у виборі сексуальних партнерів.

При організації профілактичної роботи з неповнолітніми фахівці враховують наступне:

- різницю в ступені тяжкості соціальної дезадаптації:

- різний рівень інтелектуального та особистісного розвитку дітей;

- стан соматичного здоров’я.

В якості базового компоненту профілактичної роботи з підлітками є формування в них, перш за все, позитивного ставлення до власного майбутнього та розвитку.

Профілактика ВІЛ інфекції серед неповнолітніх має бути однією з складових формування їх здорового способу життя, тому основними змістовими компонентами такої роботи є:

 - формування у неповнолітніх відповідального ставлення до власного здоров’я як базової життєвої цінності;

- формування сексуальної культури неповнолітніх;

- профілактика вживання наркотиків ін’єкційним шляхом;

- інформування неповнолітніх про служби, в яких вони можуть отримати психологічну та медичну допомогу.

Основ’янський (Червонозаводський) р-н

Турбота і увага під час карантину

З початком пандемії та поширенням короновірусу в Україні Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Основ`янського району м. Харкова за підтримки Харківської міської ради та Адміністрації Основ`янського району Харківської міської ради надає адресну допомогу вразливим верствам населення в період карантину.

Працівники Центру у медичних захисних масках та гумових рукавичках постачають продуктові набори людям, які перебувають у зоні ризику та дуже потребують цієї допомоги.

Незважаючи на важку ситуацію через карантин фахівці Центру проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з отримувачами соціальних послуг щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, намагаються оперативно визначати потреби, надавати відповідну допомогу та соціальні послуги, перш за все, одиноким громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, неповним сім’ям з дітьми до 14 років, у тому числі дітьми з інвалідністю, багатодітним родинам та іншим соціально вразливим верствам населення.

Записів з 1 по 2Всього: 2