ХМЦСС «Довіра»

Як отримати сатус дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Харківський міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді «Довіра» надає роз’яснення щодо отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та  збройних конфліктів.

*АТО – антитерористична операція

Нормативно-правові акти, які регулюють дане питання :

- Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами від 03.07.2020).

-  постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» від  05.04.2017 № 268  (зі змінами від 01.06.2019).

Хто є дитиною, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?

Дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття),  та яка:

– отримала поранення, контузію, каліцтво;

– зазнала фізичного, сексуального насильства;

– зазнала психологічного насильства;

– була викрадена або незаконно вивезена за межі України;

– залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

– незаконно утримувалася, зокрема й у полоні.

ВАЖЛИВО!

Психологічним насильством є моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення, залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих у населеному пункті, що знаходиться на території АТО її батьків або одного з них – із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них – з числа осіб на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Хто може звернутися для отримання статусу

- дитина самостійно (з 14 років);

- законний представник дитини (батьки/усиновлювачі);

- родичі дитини (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють;

- представник органу опіки та піклування, якщо дитина, яка має право на отримання статусу, залишилася без батьківського піклування, а догляд за нею тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими)

 Документи для отримання статусу готуються службою у справах дітей за місцем виявлення такої дитини.

Де надається статус

Звертатися необхідно в службу у справах дітей: 

- за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи,

- за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, що знаходиться на території АТО;

- за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Контакти Служб у справах дітей м. Харкова на зображенях що прикріплене до статті.

Які документи необхідно подати

– заяву про надання статусу;

– згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 2010 року № 2297-VI (зі змінами від 20.03.2020);

– копію свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини (паспорт громадянина України);

– копію документу, що посвідчує особу заявника (якщо дитина звертається не самостійно);

– копію документу, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, – документу, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

– копію довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини у населеному пункті, що знаходиться на території АТО;

– копію посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї загиблого», якщо дитина отримала відповідний статус;

– копії свідоцтва про смерть та документ, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, що знаходиться на території АТО, або копія документу, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення АТО, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

ВАЖЛИВО!

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини, доказами, що підтверджують перебування на території АТО можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, інші документи.

У разі отримання поранення, контузії, каліцтва

Додатково подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених Міністерством охорони здоров’я, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення АТО.

За інших обставин подаються:

– копії заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

– витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

– висновок експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за наявності таких підстав).

Коли і як буде надано статус

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини відповідно до поданих документів

ВАЖЛИВО!

У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою “А”).  Документи, що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Які можуть бути підстави скасування статусу

1. Встановлення недостовірних відомостей у поданих документах;

2. Непідтвердження обставин під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

ВАЖЛИВО! 

Досягнення повноліття не є підставою для скасування статусу.

Київський р-н

Ми не падаємо духом!

Внутрішньо переміщені особи – це особлива категорія населення України, яка потребує постійної допомоги та уваги з боку держави.

Облаштувати своє життя на новому місці, знайти роботу та житло, влаштувати дітей до школи чи дитячого садка – всі ці турботи вони повинні вирішувати у короткий термін і в незвичних для них умовах. Незважаючи на постійні перепони та труднощі, з якими стикається кожна родина, яка була змушена переїхати до іншого місця проживання із Автономної Республіки Крим, або Донецької чи Луганської областей, багатьом із них все таки вдалося влаштувати своє життя і досягти певних успіхів.

Родина Сіманкових переїхала до Харкова із міста Стаханова, Луганської області ще у лютому 2015 року. Місцеві волонтери відразу запропонували родині із п’ятьох осіб поселитися у дитячому таборі «Ромашка». Старший із трьох дітей, Олександр, на той час навчався у десятому класі, середній – Данило у п’ятому класі, а найменший – Микита відвідував дитячий садок.

Всі троє хлопців швидко влилися у новий колектив і знайшли багато друзів, з якими потім змогли не лише навчатися, а й займатися спільним хобі. Після закінчення школи найстарший із них вступив на навчання до Харківського національного університету радіоелектроніки, а двоє менших і зараз продовжують навчання у Харківській загальноосвітній школі №62.

Данило Сіманков відразу після переїзду до Харкова почав відвідувати гурток із кікбоксингу, де на різних змаганнях займав лише призові місця. Потім він змінив свої спортивні уподобання і вирішив серйозно зайнятися футболом. Зараз хлопець тренується у футбольному клубі «Металіст» і постійно приймає участь у змаганнях не лише з харківськими командами, а й з суперниками із других областей України. Найменший із родини Сіманкових, Микита, вже навчається у п’ятому класі і за прикладом середнього брата відвідує секцію кікбоксингу, демонструючи значні досягнення у цьому напрямку.

«Найчастіше ми зіштовхуємося із труднощами, які пов’язані із отриманням державних виплат. Після переоформлення документів доводиться чекати матеріальної допомоги майже по два місяці», – ділиться мати трьох хлопців, Ольга Костянтинівна Сіманкова. «Незважаючи на різні проблеми, ми не падаємо духом. Я працюю помічником кухаря у дитячому садку, чоловік поки що перебуває у пошуках роботи. Ми не сидимо на одному місці, а весь час намагаємося розвиватися, допомагати своїм дітям ставати на ноги і приносити користь суспільству».

У вільний час родина Сіманкових любить гуляти харківськими вулицями та фотографуватися на згадку. На свята всі члени сім'ї збираються за одним столом і насолоджуються смачними домашніми стравами, розповідаючи цікаві історії та згадуючи приємні моменти минулого.

Шевченківський (Дзержинський) р-н

Осіння розкіш

Члени родин осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, були запрошені на бал хризантем, що проходить у Фельдман Екопарку і є його окрасою.

Всі люди різні, тому і подобається найбільше комусь весна, а комусь – осінь, коли листя дерев і кущів буяє різними кольорами, даруючи насолоду зору від споглядання цього дива! А якщо додати яскраву палітру хризантем, бал яких уже вкотре влаштовується в Фельдман Екопарку, то створюється щось неймовірне! Цього року Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шевченківського району міста Харкова запросив родини, члени яких мають статус внутрішньо переміщених осіб, на яскраве свято чудових квітів, які в поєднанні з чарівними мешканцями Екопарку зі світу фауни нашої планети створюють незабутню приємну гармонію. Чудовим бонусом для такої екскурсії стала тепла сонячна погода, яка так радує в другій половині осені. Відвідувачі були в захваті від кольорів та сортів квітів, з яких створено різноманітні інсталяції, а разом із спостереженням за тваринами це стало гарантією чудового настрою і незабутніх вражень!

Шевченківський (Дзержинський) р-н

Літній дитячий відпочинок

Діти з сімей внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції за сприяння Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Шевченківського району мали можливість оздоровитися у літніх дитячих таборах.

Ось і закінчилося літо — час дитячих шкільних канікул. Можна підвести певні підсумки щодо соціальної роботи з такими категоріями наших отримувачів послуг, як діти та підлітки із сімей внутрішньо переміщених осіб і родин учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції. За три літні місяці завдяки спільній роботі нашого Центру з соціальними партнерами — Комітетом у справах сім’ї, молоді та спорту по Шевченківському району, а також громадськими організаціями — вдалося надати можливість більш ніж 150 дітям безкоштовно оздоровитися та відпочити у дитячих таборах, розташованих як у нашій області, так і на узбережжях Чорного та Азовського морів, а також у Карпатах.

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Будинок дитячої мрії

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Слобідського району м. Харкова спільно з ГО «Благовіст 2013» 19.07.2019 на базі модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб «Надія» провели творчу акцію: «Будинок дитячої мрії».

Багато дітей з числа внутрішньо переміщених осіб покинули рідні міста та села ще зовсім маленькими, і не пам’ятають, як це – мати власний будинок, зі своєю кімнатою та затишним подвір’ям. Більшість цих дітей на даний момент можуть лише про це мріяти. Будинки своєї мрії вони втілили у малюнку на асфальті. Їхні малюнки в  в черговий раз підтвердили бажання дітей жити в країні без війни та в будинку мрії.
Усі діти отримали подарунки та солодощі, а дорослі навзаєм отримали щирі дитячі посмішки.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Слобідського району м. Харкова приділяє особливу увагу дітям з числа внутрішньо переміщених сімей та бажає, щоб їхні мрії про мир та власне житло якомога скоріше здійснилися.

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Здійснення хлопчачих мрій

На Обласному спортивному комплексі «Металіст» 4 липня розпочалися тренування дитячих команд для участі у соціальному проекті дитячо-юнацького турніру з футболу «Мій старт», що організовано за сприянням організації «Ротарі клуб «Харків мрія».

Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Слобідського району м. Харків зібрав для участі дітей з числа внутрішньо переміщених сімей, мешканців модульного містечка «Надія».

Заняття спрямовані на розширенні інтересів та знань дітей, формування здорового способу життя, розвинення любові до спорту. Це ще одна цеглинка у формуванні здорового суспільства.

Діти з захопленням очікували початку тренувань. Хто ж з хлопчиків не мріє стати футболістом?! Завдяки ініціативі організації «Ротарі клуб «Харків мрія» вони стали ближче до здійснення свого бажання.

Сьогоднішнє перше заняття почалося зі знайомства з тренерами. Хлопці уважно прослухали правила техніки безпеки під час тренувань, правила поведінки, а також отримали рекомендації щодо здорового харчування та образу життя, які є невід’ємним компонентом гарного та успішного спортсмена. І нарешті, довгоочікуване тренування та гра у футбол! Професійними тренерами було підібрано - вправи на розвиток координації, швидкості реакції, уваги, згуртування команди, тощо.

Батьки хлопчиків не залишилися осторонь. Тим часом вони прослухали інструктаж щодо безпеки, рекомендації як підтримати інтерес дітей до спорту, як допомогти дитині розвивати її здібності. Усі батьки спостерігали за заняттям, активно вболівали та підтримували старання своїх дітей.

Бажаємо успіхів майбутнім футболістам!

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Особливості соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами та сім’ями

Центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Слобідського району м. Харкова 20 червня взяв участь у проведенні методичної наради за сприянням Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, ХМЦСССДМ «Довіра» та Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради.

Нарада «Особливості соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова з внутрішньо переміщеними особами та сім’ями», - проводилася в рамках здійснення методичного забезпечення діяльності центрів соціальних служб з метою удосконалення соціальної роботи та підвищення професійного рівня працівників. Ця тема дуже важлива, оскільки, як відомо, саме Харків та Харківська область приймають у себе найбільшу кількість переселенців в Україні.

На цей засхід було запрошено працівників Центрів соціальних служб, діячів громадських організацій та безпосередньо самих внутрішньо переміщених осіб. Кожен поділився власним досвідом. Детально було розібрано появу такого нового соціального феномену, як внутрішньо переміщені особи, досвід роботи з цією категорією населення, допомоги в адаптації людей до нових умов життя. Було розглянуто труднощі, з якими соціальні працівники стикалися у роботі з внутрішньо переміщеними особами, які знаходили шляхи їх подолання, чого вдалося досягти.

Представник від громадської організації «Благовіст-2013» продемонстрував проект допомоги внутрішньо переміщеним сім’ям, що реалізовувався їх організацією разом з Центром соціальних служб Слобідського району. Мешканка модульного містечка «Надія» розповіла про складні обставини, в яких опинилась її сім’я, внаслідок воєнного конфлікту на Донбасі. Також поділилася власним досвідом пристосування до нових умов життя, а також зазначила що саме допомога, яка здійснювалась соціальними службами, благодійними та громадськими організаціями, небайдужими людьми, дала її сім'ї віру в свої сили та вказала, що є до кого звернутися в складних обставинах.

 

Шевченківський (Дзержинський) р-н

На сонці тепло, а біля матері добро

До Дня матері, який цього року відзначається 12 травня, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Шевченківського району міста Харкова бажає розказати про матір Сукнінову Ірину та її родину, що є членами сім'ї внутрішньо переміщених із зони проведення антитерористичної операції.

З нагоди святкування Дня матері Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шевченківського району м. Харкова хоче сказати декілька добрих слів про чудову матусю Сукнінову Ірину Володимирівну. Вона разом з чоловіком Олегом Олександровичем та дітьми Тимуром і Тамарою змушена була у 2014 році переїхати до Харкова з міста Стаханова Луганської області, який є частиною зони АТО. Незважаючи на складність влаштування в чужому великому місті, члени сім’ї змогли адаптуватися в нових умовах. Батьки знайшли роботу, діти, крім загальноосвітньої школи, стали відвідувати секції, досягши значних результатів: Тамара у роликовому спорті, а Тимур – у плаванні. Вони мають велику кількість нагород і заохочень за свої досягнення. Зокрема, ім’я дівчинки вже два роки поспіль входить до Почесної книги «Золотий фонд Шевченківського району» в номінації «Спорт». Як зізнається Ірина Володимирівна, перемоги дітей – то результат любові матері до них, і, у свою чергу, – дитяча любов до мами. Крім того, діти мають відмінну успішність у школі.  Варто зазначити, що мати не залишає осторонь також інтелектуальний розвиток дітей, відвідуючи з дітьми різні мистецькі заходи Харкова, зокрема ті, на які родину запрошує наш Центр: вистави в дельфінарії, цирку, Будинку актора, різних театрах міста, художні виставки, інтерактивні заходи. Найбільша мрія мами – виростити Тимура і Тамару гідними громадянами нашої країни, а також щоб настав мир в Україні та з’явилась можливість повернутися до рідної домівки у Стаханові.

 

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Конкурс до Великодня

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Слобідського району м. Харкова спільно з благодійною організацією «Благовіст - 2013» 26.04.2019 року було проведено конкурс пасхальних поробок для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, що мешкають у модульному містечку для тимчасово переміщених осіб «Надія».

Конкурс традиційно присвячений святу Великодня. Мета конкурсу: популяризація національних традицій та обрядів українського народу; формування практичних умінь та навичок дітей з виготовлення композицій та виробів, що символізують свято Великдень; сприяння розвитку творчих здібностей дітей, організації їх змістовного дозвілля; виховання естетичного та художнього смаку дітей; виявлення та підтримки талановитих дітей.

Вибір місця проведення конкурсу обумовлюється тим, що Великдень – традиційне сімейне свято. Його прийнято святкувати за багато накритим столом у родинному колі. Нажаль, для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб немає можливості повноцінно провести свято. Завдяки конкурсу діти власноруч мають змогу долучитися до традицій Великодня.

Роботи ділилися за категоріями:

 • «Пасхальна композиція» (малюнки, пасхальні дерева та кошики, настінні панно, настільні композиції з використанням пасхальної символіки тощо);
 • «Пасхальна вишивка»;
 • «Традиційна народна писанка»;
 •  «Творча писанка» (вироби з дерева, бісеру, стрічок, природного матеріалу тощо).

До конкурсу долучилося багато учасників. Усі учасники отримали подарунки за участь. Діти щиро раділи і гарно провели час.

Центр соціальних служб Слобідського району м. Харкова виносить подяку Благодійній організації «Благовіст - 2013» за співпрацю та небайдуже ставлення до дітей з вразливих категорій населення.

ХМЦСС «Довіра»

Цикл виїзних методичних нарад

За підтримки Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» розпочав проведення виїзних методичних нарад протягом   2019 року на базі Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді районів  м. Харкова.

Методичні зустрічі будуть проходити в рамках здійснення методичного забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районів м. Харкова з метою закріплення знань працівників у галузі соціальної роботи з особами та сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, та висвітлення позитивного досвіду їх роботи на місцях.

Перший захід відбувся на базі ЦСССДМ Холодногірського району            м. Харкова та присвячений роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни з числа УБД в зоні проведення антитерористичної операції та родинами загиблих учасників антитерористичної операції.

Методична нарада розпочалася з привітального слова адміністрації Центру «Довіра».

В ході заходу було надано інформацію щодо:

 • діяльності ЦСССДМ Холодногірського району по роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 • законодавства України щодо правового захисту учасників бойових дій та членів їх сімей, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих в зоні АТО;

 • організації надання соціальних послуг вказаним категоріям населення.

Також було представлено інноваційну технологію роботи з сім’ями УБД – форум-театр.

Спеціаліст Центру «Довіра» надав інформацію щодо моніторингу роботи ЦСССДМ м. Харкова та методичні рекомендації щодо роботи з учасниками АТО та їх сім’ями.

При підведенні підсумків було визначено що:

 • найчастіше УБД цікавляться можливістю отримання безкоштовних правових, юридичних консультацій. В роздаткових матеріалах, які були надані спеціалістам вказані контактні дані організацій, в яких УБД можуть отримати ці послуги;

 • необхідно звернути особливу увагу на надання психологічної допомоги УБД та членам їх сімей, з метою налагодження позитивного мікроклімату у родині, зниження рівня агресії і тому подібного. У цій діяльності важливу роль відіграють психологи Центрів, для досягнення вищого рівня професіоналізму, спеціалістам-психологам необхідно постійно навчатися та підвищувати свою кваліфікацію, знаходити нові методи та підходи у роботі з УБД для надання ще більш якісних соціальних послуг;

 • ефективними методами соціальної адаптації є залучення УБД та членів їх сімей до групових та масових заходів, організованих ЦСССДМ м. Харкова;

 • необхідно налагоджувати взаємодіє з громадськими організаціями, які надають послуги учасникам бойових дій.

Харківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» висловлює подяку Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Холодногірського району м. Харкова за підтримку в організації, проведенні методичної наради та всім учасникам.

 

Записів з 1 по 10Всього: 36