Холодногірський (Ленінський) р-н

Альтернативні сімейна форма виховання- патронатна родина

В рамках інформаційної кампанії щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування фахівцями із соціальної роботи Центру соціальних служб Холодногірського району проводяться інформаційні заходи на тему «Альтернативні сімейні форми виховання. Патронатна родина». Семінари проведені спільно з Харківським міським центром зайнятості - для безробітної молоді.

Присутні учасники заходу отримують інформацію про існуючі  форми сімейного виховання для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також про нововведення –професійний патронат, комплексну послугу, що передбачає тимчасовий догляд та виховання дитини в іншій сім’ї до моменту доки батьки не подолають складні життєві обставини. Слухачі отримують інформацію про те, хто може бути патронатним вихователем, що потрібно для створення такої сім’ї, яке грошове забезпечення такої послуги, та до яких державних установ необхідно звертатись для створення альтернативних сімейних форм виховання.

В Україні вцілому, і в Харківській області зокрема, реалізується системна політика щодо профілактики соціального сирітства, запобігання виходу дитини з рідної сім’ї. Центри соціальних служб здійснюють роботу з виявлення родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, не виконують якісно батьківські функції. Таким сім’ям забезпечується допомога у вигляді соціальної адаптації, соціального супроводу,  профілактики.

Питання захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної політики. Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння. Але, на жаль, є діти, які не можуть проживати з рідними батьками, на жаль, в інституційних закладах ще виховується значна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме для таких дітей необхідно розвивати альтернативні форми сімейного виховання. Реформа деінституціалізації спрямована на те, щоб кожна дитина виховувалася у благополучній родині.

Бажання взяти на виховання дитину, народжену іншими, є ознакою нашої культури і виникає тільки у небайдужих до чужого горя, душевно щедрих і соціально-відповідальних людей. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання та створює умови для їх розвитку, надаючи сім’ям, які приймають на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальну та соціальну підтримку.

Сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатна сім’я.

ПАТРОНАТНА СІМ’Я

Патронатна сімя – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини у сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Патронатні вихователі отримують від держави кошти на утримання дитини (соціальну допомогу) та відповідну заробітну плату (грошове забезпечення).

26 січня 2016 року був прийнятий Закон Укпвїни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», який уперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей, як патронатна сім’я.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів своєї сім’ї надає послуги з догляду, виховання й реабілітації дитини у своїй родині. Патронатним вихователем може бути повнолітній, працездатний громадянин України, який має досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання й реабілітації дитини в своїй домівці.

 

Патронатним вихователем не можуть бути особи:

 •  визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 •  позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • колишні усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіка, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
 • які перебувають на обліку або на лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансерах;
 • які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • яких затверджений Міністерством охорони здоров’я;перелік– які страждають від хвороб, 
 • засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
 • іноземці, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
 • особи без громадянства;
 • особи, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
 • інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Рішення про проходження первинного відбору приймається на підставі аналізу документів, поданих кандидатами в патронатні вихователі, і проведеного соціальною установою разом зі службою у справах дітей обстеження умов їх проживання.

Необхідні документи:

– заява;
– копія паспорта громадянина України;
– копія трудової книжки (за наявності);
– довідка про стан здоров’я кандидата в патронатні вихователі та осіб, які проживають разом із ним, складені за затвердженою формою;
– довідка про відсутність судимості, у тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку й проживають разом із кандидатом в патронатні вихователі;
– копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
– письмова згода на влаштування дитини в сім’ю кандидата в патронатні вихователі всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, у тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною

Сім'ям з державного бюджету виплачуються такі види соціальних виплат:

Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, яка виплачується на кожну дитину, влаштовану в патронатну сім’ю, у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною (грошове забезпечення), яка здійснюється в розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (з січня 2020 року це 2027 грн, тобто розмір грошового забезпечення послуг патронатного вихователя – 10135 грн . У разі якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина й одночасно двоє й більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більше ніж на 50 відсотків.

Призначення й виплата соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя здійснюються управлінням соціального захисту населення за місцем проживання патронатного вихователя відповідно до «Порядку оплати послуг патронатного вихователя і виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №148 від 16.03.2017. Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються й виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня вибуття з такої родини.

Усе, що ми робимо, робимо для того, аби кожна дитина отримала шанс на щасливе майбутнє в родині.  Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей.  

Більш детальну інформацію можна отримати у районних (м. Харкова) та Харківському обласному центрах соціальних служб​.

Ми активно шукаємо кандидатів для створення патронатних родин та альтернативних форм сімейного виховання.

Якщо Ви хочете усиновити чи взяти дитину під опіку, створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, або стати професійним патронатним виховаделем -  звертайтеся до Центру соціальних служб Холодногірського району м. Харкова, за адресою: Полтавський шлях, 46, 5 поверх. Тел. 057 725 34 48, 063 524 91 45.

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Шукаємо кандидатів у прийомні батьки!

Центр соціальних служб Слобідського району м. Харкова проводить організаційну роботу щодо створення у місті Харкові нових прийомних сімей.

 

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровільно взяла на виховання та для спільного проживання від 1 до 4-х дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. В разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов. Прийомні діти виховуються в сім’ях до досягнення ними 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації – до його закінчення.

Держава бере на себе підтримку прийомної сім'ї:

- зберігає за прийомними дітьми статус дитини-сироти та всі відповідні пільги передбачені законодавством;

- надає кошти на утримання дитини та виплачує грошове забезпечення одному із прийомних батьків;

- зберігає раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на особистий рахунок дітей, відкритий в установах банку.

Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна вихованців та прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

Прийомними батьками можуть бути особи, які:

- визнані в установленому порядку дієздатними;

- не були позбавлені батьківських прав;

- мають достатнє матеріальне забезпечення;

- за станом здоров’я можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей;

- пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки.

Центр соціальних служб направляє кандидатів на навчання до обласного центру соціальних служб для підвищення виховного потенціалу прийомних батьків.

Соціальне супроводження передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї. Соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється постійно.

Документи, які необхідні для створення прийомної сім’ї:

- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;

- довідка про склад сім'ї;

- копія свідоцтва про шлюб;

- довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними;

- довідка про доходи;

- довідка про відсутність судимості;

- письмова згода на утворення прийомної сім'ї всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, засвідчена нотаріально;

- довідка про проходження навчання у прийомні батьки.

За детальною інформацію звертайтеся до

Центру соціальних служб Слобідського району м. Харкова за адресою:

 м. Харків, вул. Плеханівська, 42, каб. 45, 46, 47

тел. (057)7252686, (057)7252687

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Що ми знаємо про сімейні форми виховання? Підтримка дітей, які потребують допомоги

Найбільшою цінністю кожної країни, кожної нації є діти – їх майбутнє. Одним із найблагородніших вчинків людей є захист і виховання дітей, які з будь-яких причин залишилися без батьківського піклування.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування покладається на державу. Тому діяльність держави повинна бути спрямована на створення таких правових форм утримання та виховання дітей, які потребують батьківського піклування, що здатні були б до певної міри замінити сім’ю.

Існує декілька форм прийняття дитини на виховання у сім’ю, серед яких – усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу чи виховання у патронатній сім’ї.

Усиновлення– прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини  на правах  дочки  чи  сина,  що  здійснене  на підставі рішення суду. Усиновлення дитини проводиться в  її  інтересах  для  забезпечення стабільних і гармонійних умов її життя.

Встановлення опіки та піклування– це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів. Опікуни (піклувальники) є законними представниками інтересів дитини без спеціальних на те повноважень. До їх обов’язків належить виховання дитини, піклування про її здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечення одержання дитиною повної загальної середньої освіти, здійснення повного медичного обстеження підопічного двічі на рік.

Прийомна сім’я- це сім’я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу– окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, в яку влаштовуються на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей.

Патронатна сім’я – тимчасова форма влаштування: термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж до шести місяців. Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками.

Якщо Ви маєте бажання усиновити дитину, взяти під опіку, піклування, стати прийомною сім’єю, створити дитячий будинок сімейного типу чи патронатну сім’ю звертайтеся до Центру соціальних служб Слобідського району м. Харкова. Наші спеціалісти нададуть Вам детальну інформацію про кожну форму сімейного виховання.

Чекаємо Вас за адресою: місто Харків, вул. Плеханівська, 42, 4 поверх, каб. 45, 46, 47.

Контактний телефони: (057)725 26 86, 725 26 87

 

Авторка: Андрієвська Юлія Миколаївна, фахівець із соціальної роботи І категорії

ЦСС Слобідського р-ну м. Харкова

Холодногірський (Ленінський) р-н

Любиш дітей і не маєш роботи - спробуй створити патронатну родину

У рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії щодо популяризації сімейних форм виховання Центр соціальних служб Холодногірського району м. Харкова проводить консультування та відбір кандидатів у патронатні вихователі.

Питання захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків реалізації державної політики. Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати у сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння. Але, на жаль, є діти, які не можуть проживати з рідними батьками, на жаль, в інституційних закладах ще виховується значна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме для таких дітей необхідно розвивати альтернативні форми сімейного виховання. Реформа деінституціалізації спрямована на те, щоб кожна дитина виховувалася у благополучній родині.

В Україні в цілому, і в Харківській області зокрема, реалізується системна політика щодо профілактики соціального сирітства. Центр соціальних служб  здійснює роботу з виявлення родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, не виконують якісно батьківські функції. Таким сім’ям забезпечується допомога у вигляді соціальної адаптації, соціального супроводу,  профілактики.

Бажання взяти на виховання дитину, народжену іншими, є ознакою нашої культури і виникає у небайдужих до чужого горя, душевно щедрих і соціально-відповідальних людей. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання та створює умови для їх розвитку, надаючи сім’ям, які приймають на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальну та соціальну підтримку.

Тому в Україні впроваджується нова альтернативна форма сімейного влаштування- ПАТРОНАТНА СІМ’Я.

Патронатна сімя – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини у сімї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Патронатні вихователі отримують від держави кошти на утримання дитини (соціальну допомогу) та відповідну заробітну плату (грошове забезпечення).

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками.

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів своєї сім’ї надає послуги з догляду, виховання й реабілітації дитини у своїй родині. Патронатним вихователем може бути повнолітній, працездатний громадянин України, який має досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання й реабілітації дитини у своїй домівці. 

Рішення про проходження первинного відбору приймається на підставі аналізу документів, які засвідчують стан здоров'я, житла та мойновий стан кандидатів, і проведеного соціальною установою разом зі службою у справах дітей обстеження умов їх проживання.

Необхідні документи:

– заява;
– копія паспорта громадянина України;
– копія трудової книжки (за наявності);
– довідка про стан здоров’я кандидата в патронатні вихователі та осіб, які проживають разом із ним, складені за затвердженою формою;
– довідка про відсутність судимості, у тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку й проживають разом із кандидатом в патронатні вихователі;
– копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
– письмова згода на влаштування дитини в сім’ю кандидата в патронатні вихователі всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, у тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною

Сім’ї з державного бюджету виплачуються такі види соціальних виплат:

– Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, яка виплачується на кожну дитину, влаштовану в патронатну сім’ю, у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

– Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною (грошове забезпечення), яка здійснюється в розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (з липня 2020 року це 2118 грн, тобто на даний час розмір грошового забезпечення послуг патронатного вихователя – 10590 грн) . У разі якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина й одночасно двоє й більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більше ніж на 50 відсотків.

Призначення й виплата соціальної допомоги, грошового забезпечення та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя здійснюються управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання патронатного вихователя відповідно до «Порядку оплати послуг патронатного вихователя і виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №148 від 16.03.2017. Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються й виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня вибуття з такої родини.

Усе, що ми робимо, робимо для того, аби кожна дитина отримала шанс на щасливе майбутнє в родині.  Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей.  

Більш детальну інформацію можна отримати у районних центрах соціальних служб та Харківському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді​.

Якщо Ви хочете стати професійним патронатним вихователем -  звертайтеся

до Центру соціальних служб Холодногірського району м. Харкова.

Тел. 725 34 48, 063 524 91 45

Холодногірський (Ленінський) р-н

Вітаємо випускницю-золоту медалістку та її родину!

В Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради відбулася урочиста церемонія нагородження випускників медалістів. Отримувачка послуг Центру, Оксана Петренко, своєю наполегливістю, працею, цілеспрямованістю та жагою до знань здобула заповітну золоту медаль «За високі досягнення у навчанні».

Голова адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради Віталій Кошеленко привітав випускників із успішним закінченням школи і передав вітання від Харківського міського голови Геннадія Кернеса, побажав так само впевнено крокувати по життю, досягати найвищих цілей, поважати батьків та бути просто щасливими. Заступник голови адміністрації району із соціальних та гуманітарних питань Інна Уварова привітала випускників із таким зворушливим святом та наголосила, що саме їм належить будувати майбутнє країни, тому що вони випускники шкіл найпрогресивнішого та найуспішнішого міста України, а тому приречені на успіх. Окрім очікуваної медалі, кожен випускник отримав цінний подарунок від Харківського міського голови.

Пишаємось і щиро вітаємо нашу медалістку та всіх випускників із таким відповідальним та хвилюючим етапом! Бажаємо скористатись численними можливостями до кожноденної побудови свого щасливого життя, адже всі його варті!

Також вітаємо та висловлюємо велику подяку матері Оксани, Самариній Марії Андріївні, за невтомну працю заради успіху та щастя своєї дочки!

Захід відбувався за дотримання всіх епідеміологічних норм та обмежень пов’язаних із дією режиму карантину.

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Подаруй дитині радість виховання у сім’ї

Кожній дитині для повного і гармонійного розвитку необхідно зростати в сім’ї, в атмосфері щастя, любові та розуміння. Цю просту істину знає кожен, як і те, що не повинно бути одиноких і обділених долею дітей. Та на жаль, таке явище існує. Ці діти чекають свого щастя і мріють про повноцінну сім’ю.

Тим, хто не байдужий до долі дітей - сиріт і має бажання взяти на виховання дитину, повідомляємо, що наша держава всебічно підтримує створення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Це прийомні сім'ї  та дитячі будинки сімейного типу, метою створення  яких є забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування їх у сім'ї на виховання та спільне проживання.

Якщо Ви відчуваєте, що Ваша сім’я може прихистити дитину, яка залишилась без батьків, просимо звертатися до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Слобідського району м. Харкова за адресою:

м. Харків, вул. Плеханівська, 42, каб. 45

або телефонувати за номерами: (057) 725-26-86 (87)

ХМЦСС «Довіра»

Стань наставником - зміни життя дитини!

Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра» пропонує до уваги інформацію про те, як стати наставником. Для дітей, які виховуються в інтернатах дуже важливими є наставники. Завдяки наставнику дитина отримує шанс на нову, щасливу долю.

 

*ЦСССДМ - центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

курс підготовки - курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя

Більшість дітей в інтернатах не мають в кого запитати поради, не мають поруч дорослого, якому вони довіряють, не відчувають такої необхідної підтримки. Тому їм дуже складно адаптуватися до реальності, яка чекає їх після інтернату. Дуже важливою для дітей саме наставники, які допомагають відчути себе особистістю, визначити інтереси та здібності, визначитися з професією, вибудовують моральні цінності, вчать робити вибір, вирішувати повсякденні проблеми та спілкуватися з людьми. 

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 2005 року № 6 організація наставництва здійснюється ЦСССДМ за місцем проживання дитини.

ЦСССДМ здійснюють заходи щодо поширення інформації про наставництво та надають консультації з питань наставництва в усній або письмовій формі, проводять добір кандидатів у наставники, співпрацюють із закладами з метою поширення інформації про наставництво серед працівників закладів, дітей та їх батьків, сприяють в установленні (формуванні) наставницьких стосунків, супроводжують наставників і дітей, які потребують соціально-психологічної підтримки.

Що таке наставництво? 

Наставництво - добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя

Яка мета наставництва?

Метою наставництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

Які завдання наставництва?

Основними завданнями наставництва є:

- визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;

- надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки;

- формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;

- ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій

- сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;

- формування у дитини навичок здорового способу життя.

Хто такий наставник?

Наставник це - повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.

Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла  курс підготовки, отримала висновок про те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про наставництво.

Наставник відповідно до законодавства є відповідальним за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння шкоди її життю та здоров’ю.

Під час перебування дитини в сім’ї наставника строком не більш як три календарних дні у святкові та неробочі дні, під час канікул наставник відповідає за життя, здоров’я та своєчасне повернення дитини до місця її проживання (перебування).

Які потрібно документи щоб стати наставником?

До центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районів м. Харкова потрібно надати такі документи:

- заяву;

- копію паспорта громадянина України;

- висновок про стан здоров’я за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;

- довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

За більш детальною інформацією Ви зможете звернутися до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова та служби у справах дітей за місцем фактичного проживання.

Якщо ви хочете допомогти дитині з інтернату –

станьте для неї наставником!

 

Слобідський (Комінтернівський) р-н

Як зрозуміти, що ти готовий усиновити дитину?

Таке питання ставлять люди, які хочуть усиновити дитину. Щоб допомогти визначитися щодо такого відповідального вчинка, фахівці Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Слобідського району м. Харкова можуть запитати подружжя: - «Хочете допомогти дитині, яка потрапила в біду?»  Якщо так, то значить, ви готові. Усиновлення має вирішувати проблему, яка виникла у дитини, а не у дорослих. 

Люди часто діють інакше: розуміють, що їм чогось не вистачає в житті, і намагаються вирішити своє питання усиновленням. Намагаються підібрати дитину під себе - «потрібного» віку, статі, з певним кольором очей. З таким підходом батьки рідко отримують те, чого хотіли. Практично кожна дитина з дитячого будинку пройшла через травмуючі обставини в житті, і в новій сім'ї вона рідко буває спокійною і слухняною. Батьки повинні бути готові допомогти йому пережити травми. В іншому випадку вони швидко розчаруються: «Ми для нього все, а він веде себе погано». Іноді через таке розчарування усиновителі повертають дітей в інтернат.

Все ж таки коли був зроблений вибір – подружжя зважилися усиновити дитину. Запитують, як зробити перші кроки? Спеціалісти Центру пропонують перевірити на сайті Служби у справах дітей та сім'ї, чи мають право подружжя бути усиновлювачами, а потім встати в чергу на усиновлення. Якщо усиновити швидко не вдається, то не впадайте у відчай! Можна  створити прийомну сім'ю, дитину в таку сім'ю віддають до її повноліття. Якщо це не підходить, прийомна сім’я - спеціалісти Центру пропонують створити патронатну сім'ю. Дитина в такій сім’ї тимчасово живе в родині, зберігаючи свої пільги і соціальні виплати. Патронатним батькам держава в цей час платить заробітну плату.

Остаточну форму опіки можна вибрати пізніше. Поки майбутні батьки збирають повний пакет документів, дитина може перебувати, наприклад, в патронатній або прийомній сім'ї, і потім у них буде пріоритет для усиновлення дитини.

Усвідомлене бажання допомогти дитині, стати його батьками – це добро, яке повернеться  сторицею.

Що потрібно знати батькам про усиновлення дитини, та про інші сімейні форми влаштування дітей – сиріт, або дітей позбавлених батьківського піклування – ви зможете дізнатися звернувшись до кваліфікованих фахівців Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Слобідського району м. Харкова за адресою: вул. Плеханівська, буд. 42, к. 45-47, або за телефоном: 725-26-87, та звернувшись на e-mail:csssdm-kr@ukr.net

 

 

 

Заступник директора-начальник відділу соціальної роботи Журавльова Л.І.

Холодногірський (Ленінський) р-н

Вистава у театрі Музичної комедії

За сприянням Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Холодногірського району м. Харкова, батьки із прийомних сімей та батьки із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, відвідали Театр музичної комедії.

 

Ця ініціатива мала на меті зробити театральне мистецтво доступнішим для однієї з найбільш соціально незахищених категорій населення.

Музична комедія створена за мотивами «Донських оповідань» лауреата Нобелівської премії з літератури Михайла Шолохова. Одного разу в хуторі, на березі Дону, баби збунтувалися і вимагають рівноправ'я! 

Сприйняття жінки, як "рівної" у партнерстві, маючої право на свої бажання та пріоритети досить актуальна у сучасному суспільстві. Тому дорослі глядачі отримали поряд с задоволенням ще й теми для обговорення та роздумів.

Дякуємо щиро співробітникам Харківського Театру музичної комедії та сподіваємось на подальшу співпрацю.

Індустріальний (Орджонікідзевський) р-н

День усиновлення

На базі Центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Індустріального району м. Харкова було проведено круглий стіл до Дня усиновлення із залученням суб'єктів соціальної роботи. 

Щорічно восени, 30 вересня в Україні відзначається День усиновлення – національне свято усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, які прийняли в свої сім’ї дітей, які втратили з різних обставин рідні сім’ї.

Дата завжди припадає у день великого православного свята — Дня святих мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Віра, Надія і Любов, які уособлюють головні християнські чесноти, втілюють ідеали мудрості й відкритого серця, безсумнівно, стали добрими покровителями цього свята.

В Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Індустріального району м. Харкова з нагоди цього свята спеціалістами був проведений круглий стіл за участі спеціалістів служби у справах дітей, комітету у справах сім’ї, молоді та спорту по Індустріальному району Харківської міської ради.

В ході роботи були розглянуті питання щодо популяризації сімейних форм влаштування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Обговорювались шляхи створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей.

Сподіваємось на те, що все більше дітей в Україні знайдуть своїх батьків.

Хочеться побажати батькам і діткам, перш за все, міцного здоров’я, віри в добро, натхнення, терпіння і обов’язково любові!

Записів з 11 по 20Всього: 35